Vennootschap

A project by Cogni'Junior

Donders Institute (Nijmegen, NL)

  • distribution of the teaching kit hardcopies
  • supervising teachers from the Netherlands
  • bringing scientific knowledge from the Donders Institute and from school program from the Netherlands
  • setting the evaluation of the teaching kit

Gegevens: Donders Institute e http://www.ru.nl/donders/

Cogni’Junior (Paris, FR)

  • verzamelen van de meest recente wetenschappelijke literatuur over belangrijke concepten die kunnen bijdragen aan het leerproces van kinderen, zoals concentratie en geheugen
  • het creëeren van een lespakket over neurowetenschappen die de wetenschappelijk gevalideerde kennis op een speelse manier, passend bij de leeftijd, overbrengt aan leerlingen, met behulp van strips, spelletjes, en opdrachten
  • het ondersteunen van leerkrachten bij het verwerven van wetenschappelijke kennis en het gebruik van de teaching kit
  • het verbeteren van de teaching kit door feedback van gebruikers te verzamelen en te implementeren
  • het promoten van de teaching kit door middel van netwerken en met behulp van onze partners, waaronder het Donders Instituut

 

Gegevens: cognijunior.org